Gromobrani

Pod gromobranskom zaštitom podrazumeva se skup zaštitnih mera protiv direktnog udara groma i njegovog sekundarnog dejstva. Zaštita obezbeđuje sigurnost ljudi i životnja, opreme i materijala od eksplozije, požara i rušenja.

Opasnost od udara grama

Rezultat direktnog udara groma je rušenje objekata i postrojenja, paljenje zapaljivih i eksplozivnih materijala i povreda ljudi i životinja. Dejstvu direktnog atmosferskog pražnjenja najviše su izložene usamljene i visoke zgrade i građevine.
Prilikom direktnog atmosferskog pražnjenja može se pojaviti i njegovo sekundarno dejstvo. Ovo dejstvo je rezultat elektromagnetne indukcije i manifestuje se povećavanjem razlike potencijala na čeličnim konstrukcijama, uređajima sa metalnim kućištem, cevovodima, dizalicama i ostaloj opremi koja se nalazi u prostoriji i nije izložena direktnom pražnjenju.

Zaštita

U cilju zaštite objekata od atmosferskog pražnjenja projektuje se i izvodi odgovarajuća instalacija. Atmosferska pražnjenja na objektima bez odgovarajuće gromobranske zaštite predstavljaju uzrok velikih šteta i gubitaka u privredi. Pri tome je poznato da štete nastale zbog narušavanja procesa proizvodnje mogu da budu znatno veće u odnosu na štete nastale fizičkim oštećenjem ili uništenjem samih proizvodnih objekata.


© Saša Elektro All rights reserved.
 Powered by M.D.S.