Skip to main content

Automatski sistemi

Rešenja dizajnira za pokretanje kapija, kako garažnih i velikih industrijskih, tako i automatskih vrata, rampi, pešačkih pokretnih barijera, roletni i zavesa, kao i parking sistema naplate i kućne automatike.
U okviru automatskih sistema radimo:
  • Automatske kapije
  • Pokretna vrata
  • Rampe
  • Pešačke pokretne barijere
  • Roletne i zavese
  • Parking sistemi