Električne instalacije

Postavljanje električnih instalacija i opreme u stambenim objektima. Radove vršimo u objektima u izgradnji i rekonstrukciju postojećih instalacija.
Kvalitetna i efikasna usluga, uz primenu savremenih alata i poštovanje svih važećih tehničkih normi i propisa je ono što nas preporučuje.


© Saša Elektro All rights reserved.
 Powered by M.D.S.